Διευκρίνισεις για τον ΦΠΑ ξενοδοχείων και κάμπινγκ

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Oικονομικών για τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. στα ξενοδοχεία και κάμπινγκ.

Η εγκύκλιος (ΠOΛ 1003/3.1.2011) έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 19 του Ν. 3899 (ΦΕΚ Α/212/17-12-2010) από 1/1/2011 επέρχονται οι εξής αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α. στα ξενοδοχεία και κάμπινγκ:

α) Oι Υπηρεσίες διαμονής υπάγονται στον συντελεστή 6,5%.

β) Προϊόντα και λοιπές υπηρεσίες που υπάγονταν στο 11% θα υπάγονται στο 13%.

γ) Λοιπές υπηρεσίες (τηλέφωνα, ενοικίαση ομπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κλπ) και προϊόντα (αλκοολούχα ποτά κλπ) που υπάγονταν στο 23% παραμένουν στον ίδιο συντελεστή.

2. Στις περιοχές της χώρας, στις οποίες βάσει της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. ισχύουν μειωμένοι κατά 30% συντελεστές Φ.Π.Α., οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:

α) Oι υπηρεσίες διαμονής στο 5%.

β) Προϊόντα και λοιπές υπηρεσίες που υπάγονταν στο 8% θα υπάγονται στο 9% και

γ) Λοιπές υπηρεσίες (τηλέφωνα, ενοικίαση ομπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κλπ) και προϊόντα (αλκοολούχα ποτά κλπ) που υπάγονται στο 16% παραμένουν στον ίδιο συντελεστή.

3. Σε περίπτωση που προσφέρονται ενιαίες τιμές για περισσότερες υπηρεσίες και αγαθά και εφόσον δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους στους επί μέρους συντελεστές, η διάκριση θα γίνεται ως εξής:

α) Διαμονή με πρωϊνό:

Το 8% της ενιαίας τιμής υπάγεται στους συντελεστές 13% ή 9% ,ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.

β) Διαμονή με ημιδιατροφή χωρίς αλκοολούχα ποτά:

Το 20% της ενιαίας τιμής υπάγεται στους συντελεστές 13% ή 9% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό και το γεύμα

γ) Διαμονή με all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένων και των αλκοολούχων ποτών και λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο):

Το 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στους συντελεστές 13% ή 9% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για την εστίαση και το 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στους υψηλούς συντελεστές 23% ή 16%, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τα αλκοολούχα ποτά και λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.